Nandorfehervar

 

A nándorfehérvári csata

     A város elnevezésében a nándor kifejezés az Árpád-kori bolgárokat jelölte a magyar nyelvben. Tőlük foglalták el, a stratégiailag fontos, a Duna és a Száva összefolyásánál épített várat, illetve települést. Nándorfehérvárral szemben épült Zsarnó (a szláv nyelvekben Avala, míg a törökül Havala) vára. Szapolyai János tett sikertelen kísérletet elfoglalására a XVI. században.
 
     Az oszmán uralkodó, II. Mehmed szultán kihasználva a magyar nemesség egymás elleni viszályát, zűrzavaros belpolitikai helyzetet, úgy döntött, hogy 1456. nyarán hazánk ellen indít hadjáratot. Célja  Nándorfehérvár elfoglalása, amely az ország belseje felé vezető utat védte. – Az 1389. júniusában megvívott rigómezei (Koszovó polje) csata után foglalták el az oszmánok a Szerb Fejedelemség területét. Így a Magyar Királyság szomszédos lett a Portával. – A török szultán három évvel korábban, 1453-ban vette be Bizáncot. Csak idő kérdése volt, mikor fordulnak a Magyar Királyság ellen. 1456. június-júliusában aztán bekövetkezett amitől régóta tartott az ország vezetése. A török hadak hazánk elfoglalására indultak. Nándorfehérvár őrzésével az ország vezetése Szilágyi Mihályt (Hunyadi János sógora) és csak néhány ezer katonát bízott meg. A törökök a gyors katonai sikerükben bíztak.
 
     Ahogy megérkezett a török hadjárat híre, Hunyadi János azonnal toborzásba kezdett. Mintegy húsz – huszonötezer fős hadserege élén megindult a vár felmentésére. Szemben az oszmán haderő, mint egy százezer főt számlált. Az oszmánok, ahogy a vár alá értek, hadi gályáikat összeláncolva körül zárták a várat, hogy oda kívülről segítség ne tudjon bejutni. Ez után a török ágyútűz alá vette a várat. Majd rohamot vezetett a vár őrsége ellen. Már a győzelemre készültek a szultán hadai, mikor Hunyadi János 1456. július 14-én csapatai élén az ostromlott vár alá ért.
Hunyadi János
 
     Hiába a török gályazár, Hunyadi ezt áttörve bejutott a várba, hogy segítséget nyújtson az őrségnek. Hunyadi az egyre csüggedő katonákba lelkesedést öntött, akik ez után sokszoros túlerővel szemben is hősiesen védték Nándorfehérvárt. Török krónikások is megemlékeznek Dugovics Tituszról, aki magával rántotta a mélybe a török zászlót kitűzni akaró janicsárt. Ez csak tovább fokozta a magyar katonák harci kedvét.
 
   térkép  Hunyadi felmentő seregének egy része a Száva felől zárta el a török visszavonulási útvonalát. A megrémült, és most már zavarodott oszmán seregeket a magyarok visszaszorították. Majd 1456. július 22-én Kapisztrán János ferences szerzetes vezetésével a magyar katonák kitörtek a várból és szétverték az ostromló hadakat.
   Az eseményt a magyar hadtörténelem – tekintettel kivívásának körülményeire, hosszú távú következményeire, illetve nemzetközi jelentőségére – az egyik legjelentősebb magyar győzelemként tartja számon. A győzelem mintegy hetven évre megállította a törökök további európai terjeszkedését és a Magyar Királyság meghódítására irányuló próbálkozását.
 

     Az esemény tiszteletére a mai napig a keresztény világban a déli harangszó emlékeztet.

osszefogas.lapunk.hu